Hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh với trạm y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Số: …/2020/HĐCSSK/TYT-A

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật khám, chữa bệnh 2009;
 • Căn cứ Thông tư 13/2016/TTLTBHYT- BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác Y tế trường học;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….tháng … năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A – BÊN TRƯỜNG HỌC:

Đại diện:………………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: …………………………………………………………………….  Tại ngân hàng:………………….

Chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………………………

BÊN B – BÊN TRẠM Y TẾ:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………

(theo: …………………………………………………………………………………………………………………………… )

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………… Tại ngân hàng: …………………………………..

Chi nhánh:…………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi hai bên cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh giữa Trạm y tế và Trường học năm học 2020 – 2021 với những điều khoản sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B phối hợp với bên A thực hiện các công tác Y tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh của Bên A tại Trường … địa chỉ tại … trong năm học 2020 – 2021.

Điều 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

2.1. Bên B cử 02 nhân viên y tế thuộc Trạm y tế của mình phối hợp thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh của bên A trong năm học 2020 – 2021. Trường hợp khi hết thời hạn hợp đồng, hai bên muốn tiếp tục hợp tác thì có thể ký gia hạn hợp đồng này.

2.2. Địa điểm: Trường: ….. tại …

2.3. Bên B sẽ thực hiện các biện pháp, tuyên truyền, giáo dục các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh để phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong trường học.

2.4. Hai bên phối hợp thực hiện, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh 2 lần/năm: vào đầu năm và cuối năm học.

Điều 3. CHI PHÍ

 • Bên A sẽ chi trả chi phí chế độ hỗ trợ cho nhân viên phụ trách công tác Y tế học đường của nhà trường và của Trạm y tế xã, phường theo thông tư 14/2007/TT- BTC ngày 8/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học.
  • Bên A sẽ hoàn trả các chi phí phát sinh nếu bên B cần cung cấp hóa đơn, biên lai, chứng từ đầy đủ, phù hợp.

Điều 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A

 • Yêu cầu bên B hướng dẫn, lên kế hoạch việc tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe cho học sinh của bên A
 • Bên A tự mua thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế thông thường, văn phòng phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
 • Từ chối trả chi phí phát sinh cho bên B trong trường hợp chi phí đó không phù hợp với thực tế hoặc vượt quá khả năng thanh toán

4.2. Nghĩa vụ của bên A

 • Thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ sức khỏe của học sinh trong trường.
 • Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất: Phòng y tế, tủ thuốc và các trang thiết bị y tế theo quy định.
 • Phối hợp với bên B xây dựng kế hoạch và tổ chức triến khai công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ cho học sinh theo từng năm học.
 • Cung cấp danh sách học sinh cho bên A để thuận tiện cho việc theo dõi, phân loại sức khỏe cho học sinh.

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B

 • Được nhận chi phí chế độ hỗ trợ cho nhân viên phụ trách công tác Y tế trường học theo đúng quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu bên A cung cấp các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, … phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

 • Hướng dẫn Bên A mua các loại thuốc và trang thiết bị được sử dụng trong trường học.
 • Tuân thủ nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường trong quá trình thực hiện công việc tại trường học.
 • Có trách nhiệm sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để thực hiện các nội dung phối hợp công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh mà không để ảnh hưởng đến thời gian học tập.
 • Thực hiện các nội dung công việc liên quan đến viêc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định của pháp luật.

6.2. Trong khi thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh phải báo ngay cho bên còn lại, sau đó hai bên sẽ cùng đưa ra hướng giải quyết.

Điều 7. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

7.1. Khi thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh mà bên B không thông báo hoặc thông báo muộn cho bên A dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về phía học sinh và nhà trường thì bên B phải bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế xảy ra và theo đúng quy định của pháp luật

 • Các vấn đề về bồi thường khác sẽ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, tự thỏa thuận, hòa giải.

8.2. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.

Trong thời gian xảy ra tranh chấp, hai bên vẫn phải đảm bảo không làm gián đoạn việc thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Điều 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

9.1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi hai bên đã thực hiện xong nghĩa vụ và thanh lý hợp đồng.

9.2. Hợp đồng này cũng chấm dứt khi 2 bên cùng thỏa thuận và thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Điều 10. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

10.1. Các bên không được cung cấp hoặc đưa thông tin làm ảnh hưởng đến uy

tín và quyền lợi của các bên, ảnh hưởng đến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

10.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có thỏa thuận khác thì các bên thống nhất và ký thêm Phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng đính kèm với Hợp đồng này và không trái với quy định của pháp luật.

Điều 11. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có 04 (bốn) trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
….

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com