Hợp đồng mua bán nhà gỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm …..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ GỖ

Số:…/….

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Nhà ở 2014;
 • Căn cứ Luật thương mại 2019;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Căn cứ Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., tại……………….địa chỉ số……………………

Chúng tôi gồm:      

BÊN BÁN ( BÊN A):

Ông/ Bà:………………………………………………Giới tính:……………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN MUA ( BÊN B):

Ông/ Bà:………………………………………………Giới tính:……………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng mua bán nhà gỗ (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

 1. Tên đối tượng:……………………………………………………………………
 2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………
 3. Thửa đất số:…………………………..Tờ bản đồ số:……………………………
 4. Loại đất:………………………………Hạng đất:………………………………..
 5. Diện tích:…………………………………………………………………………
 6. Bảng thống kê sản phẩm làm từ gỗ trong nhà:
 
STTTên sản phẩm gỗSố hiệu nhãn đánh dấu (nếu có)Tên gỗ nguyên liệuSố lượng hoặc khối lượng sản phẩmĐơn vị tínhGhi chú
Tên phổ thôngTên khoa học
ABCDEFGH
01
02
Cộng

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC GIAO DỊCH

 1. Thời gian giao nhận nhà:…………………………………………………………
 2. Địa điểm giao nhận nhà:………………………………………………………….
 3. Giấy tờ kèm theo:
 4. Giấy chứng nhận đối với nhà ở;
 5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 6. Sơ đồ thửa đất;
 7. Bảng kê lâm sản do bên A kê khai;
 8. Giấy xác nhận bán nhà của xã;
 9. Giấy xác nhận bán nhà của kiểm lâm địa bàn.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

 1. Giá giao dịch:……………………….đồng
 2. Phương thức thanh toán:………………………………………………………….
 3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt
 4. Tài khoản (nếu cần):
 5. Số tài khoản:……………………………………………………………………..
 6. Tại ngân hàng…………………………………………………………………….
 7. Thời gian thanh toán:……………………………………………………………
 8. Địa điểm thanh toán:……………………………………………………………..

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Bên A có nghĩa vụ phải đảm bảo và chứng minh nhà gỗ là hợp pháp và đáp ứng đủ điều kiện về mua bán nhà gỗ theo quy định của pháp luật
 2. Bên A có trách nhiệm bàn giao cho bên B đúng nhà, đúng số lượng, chất lượng, khối lượng của sản phẩm gỗ trong nhà theo thời hạn, địa điểm quy định trong hợp đồng.
 3. Bên A có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng từ liên quan theo quy định của nhà nước cho bên B.
 4. Khi có vấn đề phát sinh trước và trong khi bàn giao, bên A có trách nhiệm báo lại cho bên B ngay và có thoả thuận bổ sung trong phụ lục Hợp đồng.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 1. Bên B có trách nhiệm kiểm tra nhà và số lượng, chất lượng, khối lượng của sản phẩm gỗ trong nhà và giấy tờ kèm theo trước khi nhận hàng.
 2. Sau khi nhận hàng, bên B có nghĩa vụ thanh toán số tiền đúng theo thoả thuận trong hợp đồng cho bên A.

ĐIỀU 6: BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm … trang được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, …bản gửi ………………để công chứng.

Vào lúc…. ngày… tháng …năm…., chúng tôi cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)        
BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com