Hợp đồng đầu tư thức ăn chăn nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 16 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Số: 12/HĐĐT/GF24

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, 8 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2020 tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM địa chỉ số 10 Khu 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An. Chúng tôi gồm:

BÊN ĐẦU TƯ (BÊN A):

Bà: LÊ THUÝ HIỀN                                                     Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1990            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132300876

Ngày cấp: 17/01/2020             Nơi cấp: Công an Long An

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, xã An Trạch, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ hiện tại: số 15, Khu 1, xã An Trạch, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 03425308881                 Email: lethuyhien.hlu@gmail.com

BÊN NHẬN ĐẦU TƯ (BÊN B):

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 1100598642

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: TRẦN NGỌC CHÍ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng đầu tư thức ăn chăn nuôi (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

 1. Tên đối tượng đầu tư: Thức ăn chăn nuôi
 2. Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
 3. Đợt sản xuất: 03 đợt
 4. Thời gian đầu tư: Quý IV năm 2020
 5. Mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

 1. Phương thức đầu tư: Đầu tư 02 đợt. Cụ thể là:
 2. Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng, bên A sẽ chuyển cho bên B trước 70% tổng mức đầu tư.
 3. Đợt 2: Ngay sau khi bên A hoàn thành sản xuất đợt 02, bên A sẽ chuyển cho bên  30% mức đầu tư còn lại.
 4. Hình thức đầu tư: Chuyển khoản
 5. Tài khoản:

Số tài khoản: 12510001018023

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bến Lứt

 • Chia lợi nhuận: Bên A được hưởng 5% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sản phẩm trong Quý IV năm 2020 của bên B sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Bên A có trách nhiệm đầu tư chi phí sản xuất đúng thời hạn như thoả thuận trong hợp đồng.
 2. Sau khi chuyển tiền, bên A có trách nhiệm báo lại cho bên B và xuất biên lai chuyển tiền cho bên B để xác nhận.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 1. Sau khi nhận được khoản tiền đầu tư, bên B có trách nhiệm báo lại cho bên A và xuất biên lai nhận tiền cho bên A để xác nhận.
 2. Bên B có trách nhiệm sản xuất sản phẩm theo đúng tiến độ đã thoả thuận trong hợp đồng.
 3. Bên B có trách nhiệm hoàn thành chia lợi nhuận cho bên A theo 02 đợt:
 4. Đợt 1: Ngay sau khi bên B thu được lợi nhuận từ lô hàng sản xuất tháng 11
 5. Đợt 2: Ngay sau khi bên B thu được lợi nhuận từ lô hàng sản xuất Quý IV năm 2020
 6. Nếu bên B phát sinh vấn đề và không thể sản xuất theo đúng tiến độ thì phải báo lại cho bên Avà có thoả thuận khác bằng văn bản bố sung.

ĐIỀU 5 : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.
 2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì đưa ra Toà án nhân dân tỉnh Long An.

ĐIỀU 6 : BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm 4 trang được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi phòng công chứng Nhà nước.

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 16 tháng 09 năm 2020, chúng tôi cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)      
LÊ THUÝ HIỀN
BÊN NHẬN ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)      
TRẦN NGỌC CHÍ

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com