Đơn xin vắng họp Đảng viên do không ở nơi cư trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN XIN VẮNG HỌP ĐẢNG

(V/v: xin vắng họp Đảng viên do không ở nơi cư trú)

Kính gửi: – Đảng uỷ………………

– Chi bộ………………

Tôi tên là:……………………………                             Sinh ngày:……………………..

Chứng minh nhân dân số:…………..         Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:…………

Địa chỉ thường trú:…………………………

Nơi ở hiện tại:…………………………

Số điện thoại:………………

Vào Đảng ngày… tháng… năm…                       Sinh hoạt tại Chi bộ…………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với chi bộ một việc như sau:

Ngày… tháng… năm…, tôi cần đi khảo sát thị trường cho dự án của công ty tại………. Đến ngày… tháng… năm… tôi mới đi hoàn thành việc công tác. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này chi bộ diễn ra buổi họp chi bộ Đảng viên. Do hôm đó tôi không ở tại nơi cư trú nên tôi làm đơn này kính mong Đảng uỷ…… và Chi bộ…… tại……. cho phép tôi tạm thời nghỉ sinh hoạt đảng trong thời gian này. Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời gian vắng mặt sinh hoạt Đảng.

Tôi rất mong cơ quan xem xét và chấp thuận nguyện vọng này của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                      Người làm đơn

                                                                                   (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com