Đơn xin thu thập số liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2020

ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU

Kính gửi: –  Ban giám đốc Bệnh viên nhi Trung ương

Hội đồng khoa học Bệnh viện nhi Trung ương

Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                           Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1999            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Là sinh viên năm tư của Trường Đại học Y Hà Nội

Mã số sinh viên: 4928290       Lớp: 4928                      Khoá: K50          

Hiện nay tôi đang trong thời gian thực hiện nghiên cứu khoa học với nội dung như sau:

Đề tài nghiên cứu: Đặc điểm của trẻ mắc Hội chứng Alagille (HCA) tại Bệnh viện nhi Trung ương

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các kiểu đột biến gen trẻ mắc hội chứng Alagille.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên tất cả bệnh nhi mắc hội chứng Alagille được điều trị.

Thời gian thu thập số liệu: từ ngày 1/10/2020 đến ngày 1/6/2021

Địa điểm thu thập số liệu: Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện nhi Trung ương

Để hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng thời gian, kính mong Ban Giám đốc bệnh viện, Hội đồng khoa học bệnh viện nhi Trung ương tạo điều kiện cho tôi được thu thập số liệu nghiên cứu tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2020 đến ngày 1/6/2021.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com