Biên bản khảo sát hiện trạng nhà

Biên bản khảo sát hiện trạng nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NHÀ

(V/v:…………………………..)

Vào lúc …… giờ ngày…… tháng…… năm……, Đoàn khảo sát của……. phối hợp tiến hành khảo sát hiện trạng căn nhà số…… đường………. phường…… quận………

I – Thành phần tham gia

1. Đại diện bên khảo sát

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

 2. Đại diện chủ sở hữu nhà được khảo sát

– Họ và tên:……………………………….       Sinh ngày:……………………….

– Số CMND:………………          Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………

 II – Nội dung khảo sát

  • Vị trí, diện tích căn nhà

………………………………………………………..

  • Thời điểm thi công xây dựng

………………………………………………………..

  • Hiện trạng sử dụng nhà

– Tổng số ngôi nhà:…….

– Diện tích khuôn viên đất:………………. m2

– Diện tích xây dựng nhà:………………… m2

– Diện tích sàn sử dụng nhà:……………….. m2

– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………….

4. Hiện trạng kết cấu, đặc điểm của nhà

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

IV – Ý kiến của chủ sở hữu

……………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc……. giờ ngày…… tháng…… năm……, biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 02 bản và mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên khảo sát                               Chủ sở hữu nhà được khảo sát

(Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com