Đơn xác nhận người đã chết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGƯỜI ĐÃ CHẾT

  • Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014

Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN HÙNG SƠN

Họ và tên tôi là: NGUYỄN VĂN AN                                            Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/07/1970                    Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132311786

Ngày cấp: 17/01/2010                     Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 16, Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Nay tôi làm đơn này căn cứ theo Mục 7 Luật Hộ tịch 2014 về Đăng ký khai tử:

“Mục 7. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Điều 32. Thẩm quyền đăng ký khai tử

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Điều 33. Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

2. Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.”

Tôi rất kính mong quý cơ quan xem xét và xác nhận báo tử cho người có thông tin dưới đây:

Họ và tên tôi là: NGUYỄN VĂN LÂM                            Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/07/1950                    Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 117861323

Ngày cấp: 17/01/2005                     Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Quan hệ với người làm đơn: Bố con ruột

Thời gian mất: 9 giờ 00 ngày 10/8/2020

Nguyên nhân mất: Tuổi cao sức yếu

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Tài liệu đính kèm:
Sổ hộ khẩuCMND của Cụ
Phú Thọ, ngày 19 tháng 8 năm 2020
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)      
NGUYỄN VĂN AN  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com