Đơn xin cấp đồng hồ điện mới cho gia đình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN XIN CẤP ĐỒNG HỒ ĐIỆN MỚI

(V/v: xin cấp đồng hồ điện mới cho gia đình)

  • Căn cứ Luật Điện lực 2004 sửa đổi bổ sung 2012
  • Căn cứ Hợp đồng điện lực số…

Kính gửi: – Công ty điện lực………..                           – Chi nhánh:…………….

Tôi tên là:………………………………  Sinh ngày:…………………………………..

Chứng minh nhân dân số:…………  Nơi cấp:………..    Ngày cấp:………………

Địa chỉ thường trú:…………………………

Nơi ở hiện nay:………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………

Tôi là chủ hộ của căn hộ đang sử dụng điện tại địa chỉ………………

Tôi viết đơn này để trình bày với Công ty một sự việc như sau:

Ngày… tháng… năm…, gia đình tôi đã ký kết hợp đồng điện lực số… với Công ty điện lực….., chi nhánh…. Tuy nhiên, ngày… tháng… năm…,…….(nêu nguyên nhân đồng hồ điện cũ không sử dụng được)…… Do sự cố trên nên đồng hồ điện của gia đình tôi không thể tiếp tục sử dụng. Điều này ảnh hưởng đến việc kiểm tra, đo đếm số điện của gia đình chúng tôi. Do vậy, tôi đề nghị được Công ty hỗ trợ thay mới đồng hồ điện của gia đình.

Căn cứ theo điểm… khoản… Điều… Hợp đồng điện lực số…… giữa….. và……

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 46 Luật Điện lực 2004 sửa đổi bổ sung năm 2012:

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện

1. Khách hàng sử dụng điện có các quyền sau đây:

e) Yêu cầu bên bán điện kiểm tra chất lượng dịch vụ điện, tính chính xác của thiết bị đo đếm điện, số tiền điện phải thanh toán;

…”

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy tôi có quyền được yêu cầu Công ty kiểm tra thiết bị đo đếm điện và thay mới đồng hộ điện cho gia đình chúng tôi để đảm bảo tính chính xác của số điện mà gia đình tiêu thụ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong được Công ty hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tài liệu kèm theo                                                 Người làm đơn

– 01 bản sao Hợp đồng điện lực số….                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com