Biên bản xác minh tranh chấp đất đai

Biên bản xác minh tranh chấp đất đai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN XÁC MINH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

(V/v:…………………………..)

Vào lúc …… giờ ngày…… tháng…… năm……, UBND phường……… tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc tranh chấp giữa …… và …… về lô đất số…….. tại số…… đường………. phường…… quận………

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện UBND phường………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

– Ông/ Bà…………………………..       – Chức vụ:……………………………

  • Đại diện hộ gia đình

– Ông/ Bà:……………………………….                   Sinh ngày:……………………….

Số CMND:………………            Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………

– Ông/ Bà:……………………………….                   Sinh ngày:……………………….

Số CMND:………………            Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………

II – Nội dung xác minh

  • Thời gian và địa điểm phát sinh tranh chấp

……………………………………………………

  • Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp

……………………………………………………

  • Nội dung tranh chấp

……………………………………………………

  • Nguyên nhân phát sinh tranh chấp

……………………………………………………

III – Kết quả xác minh

…………………………………………………

IV – Ý kiến của các bên liên quan

……………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc……. giờ ngày…… tháng…… năm……, biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 03 bản và mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên tranh chấpĐại diện UBND phườngNgười lập biên bản
(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com