Biên bản nghiệm thu xây tường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU XÂY TƯỜNG

  1. Tên công trình…………………
  2. Địa điểm nghiệm thu……………
  3. Thời gian nghiệm thu: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  4. Đối tượng kiểm tra………………
  5. Thành phần tham gia nghiệm thu

– Đại diện Chủ đầu tư

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu giám sát thi công:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

6)  Đánh  giá công tác nghiệm thu

* Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

– Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số  …………của doanh nghiệp xây dựng .

– Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số…………………

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng :.

+ TCVN 303 – 2004 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu

+ TCVN 4085 – 2011 về Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

– Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình:…………………………….

– Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu

– Căn cứ vào sổ nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các biên bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu…………………………

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng số:…………

* Về chất lượng công việc xây dựng :

STTNội dung kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
ĐạtKhông đạt
…… …… …… ……Vật liệu – Cấp phối vữa – Tim trục, chân tường – Liên kết – Mạch vữa – Độ phẳng – Hình dáng, kích thước. …….…………………… ………………….……………

* Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư/ TVGS .………………

7)  Kết luận:

– Xác nhận đạt hay không đạt;

– Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, khắc phục vấn đề gì;

– Đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo của công trình;

CHỦ ĐẦU TƯ               NT GIÁM SÁT THI CÔNG        NT THI CÔNG  

(ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)              (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com