Biên bản nghiệm thu đổ be tông

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘICỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020  

BIÊN BẢN SỐ 35/BBTC/BRG

V/v Nghiệm thu công việc đổ bê tông

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: BRG PARK RESIDENCE

Gói thầu : Thi công nền móng

Hạng mục: Đổ bê tông

Địa điểm xây dựng : Lô đất 4.1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát :

– Ông: TRẦN VĂN A             Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

– Ông: TRẦN VĂN B              Chức vụ: Kỹ sư tư vấn giám sát

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:

– Ông: NGUYỄN VĂN C        Chức vụ: Trưởng phòng thi công xây dựng

– Ông: NGUYỄN VĂN D        Chức vụ: Kỹ sư thi công

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2020

Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2020

Tại: Lô đất 4.1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do phòng thiết kế lập đã được phê duyệt tại quyết định số 32/QĐTC/BRG;

– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;

– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;

– Kết quả thí nghiệm;

4.2. Kết quả kiểm tra

– Quá trình đổ bê tông: Độ sụt, độ đồng đều, tính liên tục đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ và thời gian dự kiến

– Kết cấu: ổn định

– Thời tiết: Nắng nhẹ

– Nhiệt độ bóng râm: 23 độ C

Xe bê tông sốNgàyThời gianĐộ sụtThể tích xe trộn bê tôngThể tích tích lũyNhiệt độ bê tôngGhi chú
129/7/20204 tiếng0%12m340m330 độ C 
210/8/20204,5 tiếng0%12m355m331 độ C 
321/8/20203 tiếng0%12m332m330 độ C 

Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế: ĐẠT

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):

………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị:

– Chấp nhận/không chấp nhận nghiệm thu, các công việc xây dựng tiếp theo.

– Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

Vào lúc 11 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2020, biên bản này gồm 03 trang được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản, 01 bản lưu lại Công ty.

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)    
TRẦN VĂN A    
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)    
NGUYỄN VĂN C    

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com