Biên bản nghiệm thu ván khuôn, cốt thép

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÁN KHUÔN, CỐT THÉP

  1. Tên công trình……………………
  2. Địa điểm nghiệm thu………………
  3. Thời gian nghiệm thu: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  4. Đối tượng kiểm tra: Ván khuôn, cốt thép
  5. Thành phần tham gia nghiệm thu

– Đại diện Chủ đầu tư

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

 – Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu giám sát thi công:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

6)  Hoạt động nghiệm thu gồm:

* Nghiệm thu ván khuôn

– Kiểm tra hình dáng và kích thước đảm bảo phù hợp với kết cấu của thiết kế;

– Đảm bảo độ phẳng giữa các tấm ghép nối và kết cấu giữa các tấm ghép nối được khép kín, khít đảm bảo không mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông;

– Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn, sàn công tác, đà giáo, giàn giáo;

– Kiểm tra nghiệm thu các giải pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy;

– Vệ sinh bùn đất và các chất bẩn khác của ván khuôn.

* Nghiệm thu cốt thép

– Sự phù hợp của các loại cốt thép đưa vào sử dụng so với thiết kế;

– Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế;

– Công tác gia công cốt thép; phương pháp cắt, uốn và làm sạch bề mặt cốt thép trước khi gia công;

– Công tác hàn: bậc thợ, thiết bị, que hàn, công nghệ hàn và chất lượng mối hàn;

– Công tác vận chuyển và lắp dựng cốt thép;

– Kiểm tra nghiệm thu các giải pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy;

– Vệ sinh bùn đất và các chất bẩn khác của cốt thép.

7) Đánh giá kết quả nghiệm thu

* Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

– Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số  ………của doanh nghiệp xây dựng .

– Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số:…………..

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng :

+ TCVN 1651 – 2018 về Thép cốt bê tông;

+ TCVN 9115 – 2012: Kết cấu Bê tông và BTCT lắp ghép – Thi công và nghiệm thu;

– Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình: ………………………;

– Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu………;

– Căn cứ vào sổ nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các biên bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu…………………………………………….;

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng số:………………………………………………………………………….

* Về chất lượng công việc:

Dựa vào các tiêu chí sau đây:

– Các căn cứ để tiến hành nghiệm thu ván khuôn, cốt thép;

– Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn lao động, PCCC;

– Chất lượng của ván khuôn;

– Các tiêu chí đánh giá khác(nếu có).

8) Kết luận

– Xác nhận đạt hay không đạt;

– Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, khắc phục vấn đề gì;

– Đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo của công trình;

– Các kết luận khác (nếu có).

CHỦ ĐẦU TƯ               NT GIÁM SÁT THI CÔNG        NT THI CÔNG  

(ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)              (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com