Biên bản nghiệm thu sửa chữa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SỬA CHỮA

Căn cứ hợp đồng số… ngày… tháng… năm… giữa…… và……..

  1. Công việc: Sửa chữa thiết bị…….. loại……..
  2. Thời gian nghiệm thu: từ ngày…. tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  3. Địa điểm nghiệm thu:………………………………………..
  4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

* Đại diện bên yêu cầu sửa chữa (bên A):

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………

* Đại diện bên nhận sửa chữa (bên B):

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………

Hai bên tiến hành bàn giao, nghiệm thu về việc sửa chữa thiết bị….. loại…. theo như hợp đồng số…. giữa…. và…. ngày… tháng… năm… với những nội dung sau:

  • Thiết bị sửa chữa

Bên B đã hoàn thành việc sửa chữa và chạy thử thiết bị……. loại…… cho bên A theo đúng hợp đồng hai bên đã thoả thuận. Các thiết bị sửa chữa gồm có:

STTThiết bị sửa chữaHiện trạng hư hỏngPhụ tùng thay thếThành tiền
1    
2    
3    
    
Tổng cộng    
  • Thanh toán

– Bên B đã thực hiện công việc sửa chữa một cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng. Sau khi được sửa chữa và chạy thử, thiết bị hoạt động tốt và không gặp vấn đề nào. Bên B đề nghị bên A hoàn tất thủ tục thanh toán.

– Bên B có trách nhiệm bảo hành dịch vụ sửa chữa nếu như có các sự cố xảy ra liên quan đến các thiết bị sửa chữa trong thời hạn……

– Bên A đã thực hiện giám sát, kiểm tra, vận hành thử thiết bị sau khi sửa chữa và chất lượng đáp ứng được yêu cầu của bên A

– Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B theo kết quả nghiệm thu trong biên bản.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

   BÊN YÊU CẦU                                                               BÊN THỰC HIỆN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com