Biên bản nghiệm thu kết cấu thép

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT CẤU THÉP

  1. Tên công trình…………………………………………………………….
  2. Địa điểm nghiệm thu………………………………………………………
  3. Thời gian nghiệm thu: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  4. Đối tượng kiểm tra:……………………………………………………….
  5. Thành phần tham gia nghiệm thu

– Đại diện Chủ đầu tư

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Giám sát thi công xây dựng kết cấu thép (của Chủ đầu tư hoặc của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu):

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình):

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

6)  Đánh  giá công tác nghiệm thu

* Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

– Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số  ……………của doanh nghiệp xây dựng;

– Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số…………………..;

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 1651 – 2018 về Thép cốt bê tông;

– Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình:………………………………;

– Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu……………..;

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng số………

* Về chất lượng công việc xây dựng:

STTNội dung kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
ĐạtKhông đạt
……– Vị trí – Ngang bằng, thẳng đứng – Liên kết (hàn, bulông) – Giằng – Độ võng – Sơn phủ ……………………………………………

* Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư/ TVGS .………………………

* Ý kiến khác (nếu có):

…………

7)  Kết luận:

– Xác nhận đạt hay không đạt;

– Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, khắc phục vấn đề gì;

– Đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo của công trình;

– Các kết luận khác (nếu có).

CHỦ ĐẦU TƯ               NT GIÁM SÁT THI CÔNG         NT THI CÔNG  

(ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)              (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com