Biên bản nghiệm thu cấu kiện đúc sẵn

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020  

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CẤU KIỆN ĐÚC SẴN

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: BRG PARK RESIDENCE

Gói thầu : Cung cấp thiết vị vật tư xây dựng

Hạng mục: Cung cấp cấu kiện đúc sẵn

Địa điểm xây dựng : Lô đất 4.1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát :

– Ông: TRẦN VĂN A             Chức vụ: Chủ đầu tư

– Ông: TRẦN VĂN B              Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:

– Ông: NGUYỄN VĂN C        Chức vụ: Giám đốc thi công

– Ông: NGUYỄN VĂN D        Chức vụ: Trưởng phòng vật tư

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: Ngày 26 tháng 8 năm 2020

Kết thúc: Ngày 27 tháng 8 năm 2020

Tại: Lô đất 4.1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

 – Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến cấu kiện đúc sẵn;

 – Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 07;

 – Hợp đồng số 03 giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu;

 – Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án;

– Hồ sơ thí nghiệm đầu vào ngày 10 tháng 8 năm 2020;

– Văn bản 02 của Chủ đầu tư cho phép sử dụng chủng loại cấu kiện đúc sẵn;

4.2. Kết quả kiểm tra

STTNguồn vật liệuK.lượng (m3)Ngày thí nghiệmTiêu chuẩn kỹ thuậtKết luận  
      
STTVật liệuLoại thép – Số lôĐ.kính (mm)SL (cây)K.lượng (tấn)  Ngày thí nghiệm  Tiêu chuẩn kỹ thuật  Kết luận  
         
         

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com