Biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

Biên bản giao nhận hàng hoá nội bộ

CÔNG TY……………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN NỘI BỘ

(V/v:……………………………………)

Căn cứ Đơn hàng số……. ngày… tháng… năm… của……………

Vào lúc …… giờ ngày…… tháng…… năm……, tại………, hai bên tiến hành giao nhận……….

I – Bên nhận (Bên A)

– Đại diện Ông/Bà…………………………..                   Chức vụ:……………………….

– Bộ phận:……………………………………                  Fax:…………………………….

– Số điện thoại:………………………………

II – Bên giao (Bên B)

– Đại diện Ông/Bà…………………………..                   Chức vụ:……………………….

– Bộ phận:……………………………………                  Fax:…………………………….

– Số điện thoại:………………………………

III – Thông tin đơn hàng

STTTên hàngXuất xứĐVTSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
        
        
        

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên. Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÀNG                          ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÀNG

(ký và ghi rõ họ tên)                                              (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com