Biên bản bàn giao lớp học

Biên bản bàn giao lớp học

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN BÀN GIAO LỚP HỌC

(V/v bàn giao lớp……….)

Căn cứ Quyết định số…. của Ban giám hiệu Trường…… về việc………………………

Vào lúc… giờ ngày… tháng… năm……. tại lớp…… Trường………………………., chúng tôi gồm những người có tên sau đây tiến hành họp, bàn giao lớp học, giáo dục từ lớp ….. năm học…… cho giáo viên chủ nhiệm trong năm học……….

I – Thành phần tham dự

1 – Đại diện BGH Trường…………………………..

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

2 – Đại diện Ban kiểm kê cơ sở vật chất Trường………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

3 – Giáo viên chủ nhiệm nhận bàn giao

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

II – Danh mục cơ sở vật chất bàn giao

STTTên Thiết bịSLTình trạngGhi chú
1Bảng lớp   
2Bàn + Ghế giáo viên   
3Bàn + Ghế học sinh   
4Bảng điện   
5Quạt trần   
6Quạt tường   
7Bóng điện   
8Cánh cửa chính   
9Cánh cửa sổ   
10Đồng hồ lớp   
11Biển trang trí lớp   

III – Kết quả bàn giao

……………………………………

Kể từ ngày… tháng… năm… số cơ sở vật chất trên do đại diện……….. chịu trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm đền bù nếu có thất thoát, hư hỏng. Biên bản bàn giao kết thúc vào lúc… giờ ngày… tháng… năm…. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau và được các bên ký xác nhận dưới đây.

BAN GIÁM HIỆU           BAN KIỂM KÊ                     GIÁO VIÊN NHẬN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)       (ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com