Tờ trình khen thưởng của chi bộ

Tờ trình khen thưởng của chi bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
ĐOÀN THANH NIÊN
………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************   …………………..ngày…..tháng…..năm……..

TỜ TRÌNH

V/v khen thưởng của chi bộ

Kính gửi: – Chủ tịch đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội

Tôi tên là: ………………………..

Chức vụ: ……………….

Đơn vị hoạt động: ……………………..

Điện thoại: …………….

Email: …………………………..

Hôm nay, tôi xin đệ trình tờ đơn này với lý do, mục đích như sau:

Trong thời gian vừa qua, là một năm dài cả nước chống chọi với đại dịch COVID – 19, trường chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường niên của học sinh, sinh viên trong trường. Vốn dĩ là một năm đầy biến động, nhưng với sự cố gắng rất nhiều của các cá nhân sinh viên, năm vừa rồi có nhiều chương trình ý nghĩa vẫn được khởi chạy, đem lại nhiều ý nghĩa, lợi ích cho sinh viên trong trường.

Để động viên, khích lệ sự cố gắng của các cá nhân sinh viên có đóng góp to lớn và tạo động lực đón chào một năm mới sắp đến, chúng tôi gửi công văn này cho các chi đoàn trong trường nhằm mục đích:

  • Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong năm vừa qua có đóng góp lớn cho các hoạt động của toàn trường.
  • ……………………

Chúng tôi xin đề xuất:

  • Đoàn thanh niên ủng hộ chi phí tổ chức và phần thưởng cho các cá nhân xứng đáng.
  • Đoàn thanh niên cử người đại diện tham gia lễ vinh danh và trao thưởng.
  • …………………

Tờ trình này được gửi kèm theo danh sách các cá nhân được chi bộ đánh giá có hoạt động tích cực nhất trong năm vừa qua.

Trân trọng kính trình!  

Nơi nhận:                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

– Như trên;                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu: VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com