Mẫu đơn xin tách công tơ điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày…..tháng….năm……

ĐƠN XIN TÁCH CÔNG TƠ ĐIỆN

Kính gửi: – Công ty Điện lực…………

Chi nhánh…….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………(chủ hộ gia đình)

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số:………………………. ngày cấp:……………….Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Vào ngày…/…/… gia đình tôi đăng ký sử dụng điện như sau:

Địa điểm đăng ký sử dụng điện hiện tại:…………………………………………………..

Công suất đăng ký sử dụng:…………………………………………………………………….

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Đang dùng chung công tơ điện với  chủ hộ là Ông/bà:………………………. địa chỉ……………………….. có số HĐMBĐ…………

Tôi xin trình bày sự việc như sau:…………………………………………………(lý do dẫn đến việc tách công tơ điện). Xét thấy việc dùng chung công tơ điện với Ông/bà……………………………….. khiến cả 2 hộ gia đình không đảm bảo việc sử dụng các thiết bị điện, việc chi trả tiền điện giữa hai hộ gia đình phức tạp.

Nên tôi làm đơn này xin phép Công ty cho gia đình tôi được tách công tơ điện. Mọi chi phí gia đình tôi xin chịu trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com