Đơn đề nghị thay đổi giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI GIÁO VIÊN

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường ……………………………..

 Hiệu trưởng Trường …………………………………

Tôi tên là: …………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..

CMND số: ………………Cấp ngày: ………………. Nơi cấp:…………………

HKTT: ………………………………………….……………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………….…………..……

Số điện thoại:………………………………………………………………….…..

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm, tôi làm đơn này đề nghị với trường thay đổi giáo viên bộ môn

Họ và tên:………………………………………………..

Giáo viên bộ môn:……………………………… Lớp:………..

Lý do:

Ngày …. tháng….. năm 2018, con trai tôi (Họ tên: ……………………….; sinh năm:….; Là học sinh lớp…..trường ………………………) có nói chuyện với tôi là cô giáo dạy môn Ngữ văn( Cô giáo: ……………………; Sinh năm:….) ở lớp thường xuyên không đến đúng giờ lên lớp, dạy thiếu tập trung, hay sử dụng điện thoại, chỉ giao một bài tập rồi để đó cho cả lớp làm, cuối giờ chữa bài. Tôi cũng có hỏi các cháu học sinh cùng lớp với con tôi và các cháu cũng đã xác nhận sự việc trên là có thật. Kỳ thi THPT Quốc gia chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra mà tình trạng giáo viên dạy học như vậy khiến tôi cảm thấy rất lo lắng cho kết quả dự thi của con trai tôi và các cháu học sinh cũng đang chuẩn bị bước vào kỳ thi này.

Vì vậy, kính mong nhà trường xem xét và thực hiện nguyên vọng của các phụ huynh và các học sinh lớp……
Xin trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của các phụ huynh đồng tình    Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)    

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com