Đơn xin miễn môn học chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN MIỄN HỌC MÔN CHÍNH TRỊ

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường Chính trị tỉnh……………

  • Căn cứ Quyết định số…… ngày …/…/… của Hiệu trưởng trường……… về việc xét xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả  học tập trong chương trình đào tạo hệ chính quy và vừa làm vừa học;
  • Căn cứ kết quả học tập của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Học viên lớp:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp trường …………………. năm……… và đang là học viên lớp ……….. chuyên ngành …………….trường……………… Trong quá trình học tập tại trường…………… tôi đã hoàn thành và có bằng cao cấp lý luận chính trị/ cử nhân chính trị/trung cấp chính trị/trung cấp lý luận chính trị hành chính/……………………………………………………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận: xin miễn học học phần  chính trị  

Nay tôi làm đơn này, xin BGH nhà trường xem xét cho tôi được miễn học học phần chính trị tại trường…………………………. (nhưng vẫn phải thi), cụ thể các môn miễn học như sau:

sttTÊN MÔN XIN MIỄNSỐ TÍN CHỈ
….…..

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Thẻ học viên (bản photo);
CMND;
Bằng cao cấp/ trung cấp/… chính trị;
…………..  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com