Đơn xin miễn giảm học phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHẦN

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường………..

  • Phòng đào tạo trường…….
  • Căn cứ Quy định miễn giảm học phần trong chương tình đào tạo của hiệu trưởng trường……………..ngày…………………………………….;
  • Căn cứ tình hình và nhu cầu của …………..

Em tên là:………………………………………………………… Sinh ngày ………………………..

Mã số sinh viên:……………………………………  Lớp:……………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành:…………………………………………… Khoa:…………………………………….

Em xin trình bày như sau:

Em hiện là sinh viên lớp ……………… thuộc Khoa…………………….. Trong quá trình theo học tại trường em có tham gia thi chứng chỉ Tiếng anh IELTS 4.0 do Tổ chức giáo dục IDP ( IDP Education) – ĐH Cambridge phụ trách soạn đề thi tại Trung tâm ………………… hiệu lực năm ….-……..

Lý do xin xác nhận: xin miễn giảm học phần tiếng anh. 

Nay em làm đơn này, xin BGH nhà trường xem xét cho em được miễn thi THPTQG năm học ……

Em xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng chỉ IELTS;
CMND/CCCD;
……………………  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com