Công văn đề nghị khen thưởng sinh viên

Công văn đề nghị khen thưởng sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
ĐOÀN THANH NIÊN
………………………….
  Số …/CV
(V/v: đề nghị khen thưởng)
Đề nghị khen thưởng các sinh viên, tập thể lớp trong trường có đóng góp lớn cho các hoạt động của trường năm ……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   *************   …………………..ngày…..tháng…..năm……..

         Kính gửi: – Chi đoàn…………..

– Chi đoàn……………

Đơn vi: Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Người đại diện: ………………………..

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: …………….

Email: …………………………..

Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội gửi công văn này với nội dung như sau:

Trong thời gian vừa qua, là một năm dài cả nước chống chọi với đại dịch COVID – 19, trường chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường niên của học sinh, sinh viên trong trường. Vốn dĩ là một năm đầy biến động, nhưng với sự cố gắng rất nhiều của các cá nhân sinh viên và các tập thể lớp trong trường, năm vừa rồi có nhiều chương trình ý nghĩa vẫn được khởi chạy, đem lại nhiều ý nghĩa, lợi ích cho sinh viên trong trường.

Để động viên, khích lệ sự cố gắng của các cá nhân sinh viên có đóng góp to lớn và tạo động lực đón chào một năm mới sắp đến, chúng tôi gửi công văn này cho các chi đoàn trong trường nhằm mục đích:

  • Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong năm vừa qua có đóng góp lớn cho các hoạt động của toàn trường.
  • Khen thưởng các tập thể lớp đã tạo ra giá trị lớn sinh viên của trường.
  • ……………………

Chúng tôi yêu cầu:

– Các chi đoàn tổng kết, họp và kiểm điểm đánh giá các tiến bộ và hạn chế của chi đoàn mình, lựa chọn ra các cá nhân có thành tích nổi bật trong năm qua và gửi danh sách lên phó chủ tịch trước ngày…….. tháng……. năm……

Thời hạn trả lời công văn: … ngày, kể từ ngày công văn này được ký.

Địa chỉ nhận trả lời: Phó chủ tịch – Nguyễn A.

Nơi nhận:                                                       CHỦ TỊCH ĐOÀN THANH NIÊN

– Như trên;                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Lưu: VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com