Biên bản xử lý học sinh vi phạm

Biên bản xử lý học sinh vi phạm

TRƯỜNG THPT ………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***************************

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

……., ngày…..tháng…..năm…..

I/ Người lập biên bản.

Họ và tên:……………………………………………….

Chức vụ:………………………………

Đơn vị làm việc:………………………………….

Số điện thoại:…………………………..

Email:……………………………………

II/ Người tham dự.

  1. Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

Điện thoại:………………………………………

  • Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

Điện thoại:

  • Anh/chị:……………………………………… – Trưởng ban kỷ luật.

Chức vụ:………………………………………….

Điện thoại:………………………………………

  • Các giáo viên trong Trường THPT…………………..
  • Cùng với học sinh……………………………………….. lớp….……. Trường THPT ………………….. – học sinh bị kỷ luật.

III/ Nội dung buổi kỷ luật.

          Vào lúc ……….giờ………phút ngày…..tháng…..năm……., BGH Trường THPT…………………………………. đã diễn ra buổi họp xem xét kỷ luật đối với em ………………………………………..đã vi phạm nội quy của nhà trường cụ thể là hành vi quy định tại Điều…….

          Nội dung trình bày về hành vi vi phạm của em ……………………:

…………………………………………………

          Ý kiến của các thầy cô trong trường:

………………………………………………

          Các phương án được đưa ra để áp dụng xử lý trường hợp của em ……………………..:

  1. …………………………………………………..
  2. …………………………………………………..

          Kết quả biểu quyết của các thầy cô trong ban kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          Thầy …………………………… – Trưởng ban kỷ luật thông báo và ra quyết định xử lý đối với em …………… là ……………

Buổi xử lý kỷ luật kết thúc lúc ….giờ …..phút ngày…..tháng…..năm……,.

Tôi xin cam kết những nội dung, thông tin trên là đúng sự thật!

Người bị kỷ luậtTrưởng ban kỷ luậtNgười lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

(Các cá nhân phải đưa ra ý kiến của mình trong biên bản: đã đọc và đồng ý hay không đồng ý với biên bản)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com