Biên bản thu giữ điện thoại của học sinh

Biên bản thu giữ điện thoại của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

BIÊN BẢN

(V/v: Tạm thu giữ đồ vật của học sinh vi phạm nội quy)

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……………… tại ……..

Thành phần tham gia:

Họ và tên giáo viên: ………………………………………. dạy môn: ………………

Họ và tên học sinh vi phạm: …………………………………………………………..

Các học sinh khác:

+

+

Căn cứ nội quy trường ………………………. tiến hành lập biên bản về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu của:

Họ tên: ……………………………………………………… Giới tính: ………………………

Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại: ………………………………….

Học sinh lớp:………………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………….

Đồ vật, tài liệu tạm giữ bao gồm :

……………………………………………………………………………………………………….

 Ghi rõ tên:

Số lượng:

Tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu:

Lí do phải tạm thu giữ điện thoại:

Nay với hành vi vi phạm nội quy trường,……….. tôi tiến hành thu giữ chiếc điện thoại này và niêm phong theo đúng quy định nhà trường đã đề ra.

Thái độ chấp hành của người có đồ vật, tài liệu bị tạm giữ:

……………………………………………………………………………………………………….

 Việc lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu kết thúc hồi ………… giờ ………… ngày………. tháng ……… năm

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành ……. bản, một bản giao cho ông/bà…………………………………………………………..; một bản gửi cho Hội đồng nhà trường…………………………………………………………..; một bản giao cho phòng quản lý đồ vật, tài liệu.

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆUNGƯỜI LẬP BIÊN BẢN    

HỌC SINH LÀM CHỨNG

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com