Biên bản họp phụ huynh cuối năm mầm non

Biên bản họp phụ huynh cuối năm mầm non  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

(V/v: Tổng kết lớp mầm non hoa mai năm học ……-………)

  • Căn cứ theo nội quy trường mầm non…………….
  • Căn cứ theo quyết định của hội đồng nhà trường

Hôm nay lớp mầm non hoa mai tiến hành họp phụ huynh đầu năm học……..   

A. Thời gian và địa điểm

– Khai mạc vào hồi……giờ, ngày…….tháng….năm 20…….  

– Địa điểm:   

B. Thành phần tham gia  

– Giáo viên chủ nhiệm lớp hoa mai :  

– Chủ tọa:………………………………………………………………………………………………….. – Thư ký:……………………………………………………………………………………………………  C. Nội dung :    

Được sự đồng ý của BGH Trường………………………………………………….. lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học……………………… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.     1.Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh:           

     1. Ông/Bà:………………………………………………………………… Chi hội trưởng          

2. Ông/Bà:………………………………………………………………… Chi hội phó                      

3. Ông/Bà:………………………………………………………………… Ủy viên  

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh trong năm học trước …..-……… a)Thuận lợi

……………………………………………….

b) Khó khăn:

 …………………………………………………….

3. Tổng kết lại các khoản thu, khoản chi đến cuối năm học …-….:

– Tổng thu: Kì 1: …học sinh x ………vnđ

Dư quỹ:………vnđ

Kì 2: …học sinh x ….vnđ

Dư quỹ:………..

– Tổng chi cả năm:

+ Photo tài liệu:

+ Tặng hoa giáo viên vào dịp lễ tết:

+ Khoản chi cho chi đội: + Khoản chi văn nghệ:

+ Khoản chi cơ sở vật chất: ……… ………

4. Ý kiến của phụ huynh học sinh:

 …………………………………………………………………………………………………………….

III. Kết thúc

– Giáo viên chủ nhiệm đọc diễn văn bế mạc, đưa ra một số định hướng phát triển lớp trong năm tới.  

– Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ………..phút cùng ngày.

Chủ tọaThư kíHội trưởng hội cha mẹ học sinh

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com