Biên bản họp lớp tổng kết năm học

Biên bản họp lớp tổng kết năm học

TRƯỜNG THPT ………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

***************************

BIÊN BẢN HỌP LỚP TỔNG KẾT NĂM HỌC

……., ngày…..tháng…..năm…..

I/ Người lập biên bản.

Họ và tên:……………………………………………….

Chức vụ:………………………………

Số điện thoại:…………………………..

Email:……………………………………

II/ Người tham dự.

 1. Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

 • Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

 • Anh/chị:………………………………………

Chức vụ:…………………………………………. – Chủ trì cuộc họp.

 • Cùng với học sinh lớp ……. Trường THPT …………………..

III/ Nội dung buổi họp.

          Vào lúc …..giờ…..phút ngày…..tháng…..năm……, lớp ……. Trường THPT…………………. đã diễn ra buổi họp tổng kết năm học ………..nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động, quá trình rèn luyện và học tập của học sinh trong lớp, tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật của lớp.

          Số học sinh tham dự:……… trên tổng số:……….học sinh trong lớp.

          Các công việc được diễn ra trong buổi họp:

 1. Lớp trưởng đọc bản báo cáo tình hình của lớp trong công tác hoạt động ở trường và thông báo kết quả học tập, rèn luyện chung của cả lớp.
 2. Trao thưởng cho các học sinh có thành tích tốt trong hoạt động của trường và quá trình học tập.
 3. Cô …………………………… – giáo viên chủ nhiệm phát biểu đánh giá, tổng kết cả lớp trong năm học ……..
 4. ……………………………………………….
 5. ……………………………………………….

Trong cuộc họp, diễn ra cuộc trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng của các bạn học sinh trong lớp, cụ thể:

 1. Ý kiến của ………………………………..:

          Phản hồi của ban cán sự lớp và giáo viên:

………………………………………

 • Ý kiến của ………………………………..:

…………………………………………

          Phản hồi của ban cán sự lớp và giáo viên:

…………………………………………

Cuộc họp kết thúc lúc ….giờ …..phút cùng ngày.

Tôi xin cam kết những nội dung, thông tin trên là đúng sự thật!

Lớp trưởngGiáo viên chủ nhiệmNgười lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com