Hợp đồng thuê người làm vườn

Hợp đồng thuê người làm vườn là thoả thuận giữa tổ chức, cá nhân với người lao động về quyền và nghĩa vụ các bên về công việc chăm sóc vườn, cây.

Mẫu Hợp đồng thuê người làm vườn

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP THUÊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ NGƯỜI LÀM VƯỜN

Số:…/….

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

– Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

– Căn cứ Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Căn cứ Điều lệ của công ty/nội quy của dự án (nếu có);

– Căn cứ các quy định liên quan khác;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG):

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng thuê người làm vườn (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NHỮNG THOẢ THUẬN CHUNG

Bên A đồng ý thuê bên B với những thoả thuận cụ thể sau:

1. Thời hạn:….năm kể từ ngày…/…/… đến …/…/…

2. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………..

3. Vị trí công việc: Người làm vườn

4. Diện tích vườn: 200 hécta

5. Tính chất: Vườn ươm

ĐIỀU 2: PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Đảm bảo cảnh quan cây xanh trong khu vực được giao luôn xanh, sạch, đẹp, đúng tiêu chuẩn.

-Thực hiện các công việc liên quan đến thi công, chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường.

-Trồng, chăm sóc, ươm cây, cắt tỉa cành cây, sắp xếp cây cảnh trong vườn theo đúng nơi quy định.

-Kiểm tra sâu bệnh, phun xịt phân thuốc theo sự chỉ đạo của quản lý.

– Quan sát và đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của cây xanh và phản hồi với cấp trên ngay khi phát hiện dấu hiệu bệnh hại trên cây trồng.

– Kiểm tra, theo dõi tình trạng công cụ, thiết bị và tài sản công ty, báo cáo tình hình sử dụng, tăng giảm dụng cụ hằng tháng. Phát hiện hư hỏng, báo cáo sửa chữa hoặc thay mới kịp thời

-Thực hiện các công việc khác trong khu vực nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu cấp trên.

ĐIỀU 3: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ

1. Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần

– Sáng: 8 giờ 00 đến 12 giờ 00

– Chiều: 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

2. Thời gian nghỉ:

– Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.

– Nghỉ hàng tháng: người lao động được nghỉ phép 01 ngày/tháng có hưởng lương. Còn đối với trường hợp:

+ Nếu trong một tháng mà không nghỉ đủ số ngày quy định thì sẽ được nghỉ bù sang tháng sau.

+ Nghỉ quá số ngày quy định thì sẽ được trừ vào lương cơ bản số ngày nghỉ quá quy định.

– Nghỉ Lễ: Người lao động được hưởng ngày nghỉ lễ theo Nhà nước quy định. Các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù theo quyết định của ban lãnh đạo công ty.

– Trường hợp nghỉ do ốm đau, bệnh, nếu số ngày nghỉ của người lao động kéo dài hơn 5 ngày thì phải kịp thời thông báo cho bên A để bàn giao công việc.

ĐIỀU 4: CHẾ ĐỘ THỬ VIỆC

1. Thời gian thử việc: 02 tháng kể từ ngày bắt đầu đi làm

2. Mức lương thử việc: 90% mức lương chính thức

3. Chế độ: Trong thời gian thử việc, bên B có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của bên A, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Qua thời gian thử việc mà bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc của bên A thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và trả lương tháng thử việc cho bên B.

ĐIỀU 5: LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG

1. Lương và phụ cấp lương:

– Mức lương cơ bản: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn)

– Phụ cấp ăn: 30.000 đồng/ngày

– Lương làm thêm giờ: được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Phương thức trả lương:

Lương sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng riêng của người lao động do công ty cấp trong vòng 10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và bên B cung cấp đầy đủ thông tin cho công ty yêu cầu.

3. Hình thức trả lương: Chuyển khoản

4. Mệnh giá: Việt Nam đồng

5. Kỳ hạn trả lương:

– Tiền lương được trả mỗi tháng một lần đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động căn cứ theo thời gian làm việc thực tế của người lao động. Trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác mà công ty không thể trả lương đúng hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.

– Thời gian trả lương: ngày 10 hàng tháng. Trường hợp thời điểm trả lương trùng ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được trả vào ngày làm việc tiếp theo.

ĐIỀU 6: BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hai bên nhất trí về việc đóng bảo hiểm xã hội như sau:

1. Bên A hàng tháng sẽ đóng bảo hiểm xã hội bằng 17,5% mức tiền lương tháng của người lao động, cụ thể là: 3% vào quỹ ốm đau thai sản, 0.5% quỹ tai nạn lao động, nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Bên B sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% mức tiền lương tháng của mình.

ĐIỀU 7: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền lợi

– Được cung cấp trang bị đồng phục, thẻ, thiết bị bảo vệ cần thiết để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;

– Được hưởng lương và phụ cấp lương theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng;

– Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật Nhà nước và thoả thuận trong Hợp đồng;

– Có quyền tạm hoãn, huỷ bỏ Hợp đồng nếu xảy ra thiệt hại hoặc theo quy định của pháp luật;

2. Nghĩa vụ

– Bảo đảm công việc được thực hiện đúng trong khu vực nhiệm vụ được phân công;

– Tuân thủ các quy định an toàn lao động trong quá trình thực hiện công việc;

Thường xuyên báo cáo cho người quản lý mọi vấn đề được yêu cầu;

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy của bên A;

– Có trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại trong khu vực nhiệm vụ được phân công do lỗi của bên B theo quy chế, nội quy của bên A và pháp luật Nhà nước quy định;

– Thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng và các thỏa thuận bằng văn bản khác với bên A.

ĐIỀU 8: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền hạn

– Yêu cầu người lao động thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;

– Có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật nếu người lao động vi phạm nội quy bên A, thoả thuận trong Hợp đồng;

2. Nghĩa vụ

– Hỗ trợ, thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng để người lao động đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hết thời hạn hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

2. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lí do gì, hai bên có nghĩa vụ lập biên bản thanh lý hợp đồng để xác nhận chấm dứt quyền và nghĩa vụ mỗi bên.

3. Bên A có trách nhiệm thanh toán lương đầy đủ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 01 tháng kể từ khi người lao động chấm dứt hợp theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 10: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp vườn, thiết bị làm vườn bị thiệt hại do lỗi của bên B thì:

– Nếu bên B gây thiệt hại một phần vườn, thiết bị làm vườn và bên A có thể bù đắp được thì bên B phải trả chi phí cho phần bị thiệt hại đó.

– Nếu bên B gây thiệt hại toàn bộ vườn, thiết bị làm vườn và thì bên A có nghĩa vụ bồi thường theo giá trị thực tế;

– Hoặc theo mức do hai bên thỏa thuận.

3. Trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho bên B thì phải bồi thường cho bên B …. .VNĐ.

4. Trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán lương thì phải trả đúng số lương đó và bồi thường cho bên B…% mức lương chính thức của bên B.

5. Trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ thực hiện công việc thì phải bồi thường cho bên A …tháng lương chính thức của bên B.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com