Hợp đồng diệt mối

Hợp đồng diệt mối là thỏa thuận giữa bên diệt mối và bên thuê diệt mối. Hợp đồng bao gồm các điều khoản về cách thức thực hiện, giá trị hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên,… Với nhu cầu bảo vệ nhà cửa, nội thất, trang thiết bị,… tránh sự phá hoại của mối, hợp đồng này đóng vai trò quan trong trọng việc bảo vệ quyền lợi của các bên, đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo cho công việc được hoàn thành mang lại hiệu quả tốt nhất.

Mẫu Hợp đồng diệt mối

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG DIỆT MỐI

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 30 tháng 09 năm 2020, tại … Chúng tôi gồm:

BÊN A. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại

BÊN B: BÊN THUÊ DỊCH VỤ

Ông: Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Quê quán:

Số CMT:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký Hợp đồng diệt mối với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực diệt mối. Bên B có nhu cầu diệt mối tại nhà. Do đó bên A nhận diệt mối cho bên B:

 • Địa điểm:
 • Quy mô:
 • Thời gian: 03 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 • Mục đích: diệt mối tận gốc để bảo vệ công trình nhà cửa và các thiết bị, đồ đạc trong nhà.

Điều 2. Cách thức thực hiện

Bên A tiến hành đặt mồi nhủ để gom mối, dùng hộp nhử mối đặt vào những nói có mối ăn để dẫn dụ mối tập trung đến hộp nhử ( thời gian thực hiện 10-15 ngày)

Sau khi đặt hộp nhử, bên A tiến hành gây bệnh cho mối.

Sau 7 ngày kể từ khi xử lý nhiễm bệnh cho tổ mối, bên A tiến hành phun hóa chất dạng dung dịch để phòng mối.

Cam kết của bên A:

 • Diệt mối không hiệu quả sẽ hoàn tiền lại.
 • Thời gian bảo hành 05 năm
 • Đảm bảo không độc hại, an toàn vệ sinh môi trường
 • Hóa chất- thuốc diệt mối được cục bảo vệ thực vật cho phép lưu hành và sử dụng.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

3.1. Chi phí trọn gói: 1.500.000 đồng

(bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng)

3.2. Đặt cọc: 500.000 đồng

3.3. Thời gian thanh toán: sau khi bên A hoàn thành công việc, bên B thanh toán 1.000.000 đồng (đã trừ 500.000 đồng tiền cọc) cho bên A.

3.4. Phương thức thanh toán: tiền mặt

Bên B thanh toán tiền mặt cho bên A ngay sau khi nghiệm thu công việc.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1 Quyền của bên A

– Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn

– Được bên B hỗ trợ, tạo điều kiện để quá trình  thực hiện hợp đồng diễn ra thuận lợi

4.2 Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện công việc diệt mối đúng thời gian, địa điểm và cách thức theo quy định của hợp đồng.

– Đảm bảo chất lượng công việc hiệu quả, an toàn và lâu dài

– Giữ gìn, bảo quản mọi đồ đạc, trang thiết bị của bên B, nếu làm hư hỏng, mất mát sẽ phải bồi thường.

– Trong thời gian bảo hành, nếu bên B phát hiện mối, bên A phải tiến hành xử lý kịp thời.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B.

5.1 Quyền của bên B

– Được hưởng dịch vụ diệt mối hiệu quả và an toàn

– Giám sát quá trình làm việc của bên A.

– Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại nếu bên A làm hư hỏng, mất mát đồ đạc, trang thiết bị trong công ty

– Yêu cầu bên A xử lý nếu phát hiện mối trong thời gian bảo hành

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Tạo điền kiện thuận lợi cho bên A thực hiện công việc.

– Nghiệm thu kết quả sau khi bên A hoàn thành công việc.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp:

 • Công việc hợp đồng hoàn thành
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 01 ngày.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng bị phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 20 ngày, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thanh toán theo tỷ lệ hoàn thành công việc.

Điều 8. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

8.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

8.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa các bên. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà tranh chấp không được giải quyết thông qua hòa giải thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng.

Điều 10. Điều khoản chung

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng, đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com