Văn bản phản hồi công văn số

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản phản hồi công văn số


CÔNG TY XX

 

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

VĂN BẢN TRẢ LỜI CÔNG VĂN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Ngày…../…./2019, chúng tôi có nhận được Công văn số…… của Quý Công ty về việc chấp thuận góp vốn bằng việc mua cổ phần.

Đầu tiên, chúng tôi rất cảm ơn Quý Công ty đã thiện chí, cũng như tin tưởng và đồng ý đầu tư cho chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy yêu cầu của công ty có điểm còn chưa hợp lý, cụ thể là:

Quý Công ty yêu cầu mua…… cổ phiếu với giá tiền………., trong khi đó, giá trị thực tế giao dịch trên thị trường của số cổ phiếu nói trên là…….., lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà Quý Công ty đề nghị.

Rất mong Quý Công ty có thể xem xét lại phương án hợp tác của hai bên.

Trên đây là ý kiến của Công ty tôi, xin thông báo cho Quý Công ty được biết.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com