Thông báo mời sơ tuyển

Thông báo mời sơ tuyển là văn bản của cơ quan/ tổ chức ban hành về việc mời sơ tuyển đối với các ứng viên đã đạt một số yêu cầu sơ tuyển mà trước đó cơ quan/ tổ chức đề ra, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo mời sơ tuyển

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY CỔ PHẦN…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

(V/v mời sơ tuyển ứng viên vào vị trí………)

Căn cứ Kế hoạch số…./KH-… về việc tuyển dụng một số vị trí……………..do Công ty Cổ phần……….. ban hành;

Căn cứ Thông báo số…./TB-… về thực hiện kế hoạch tuyển dụng………………………

Công ty thông báo mời sơ tuyển các ứng viên có tên trong danh sách sau đây:

Stt Họ tên Thông tin Vị trí ứng tuyển
1      
2      
     

Thời gian sơ tuyển: Bắt đầu từ ….giờ….phút ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Các ứng viên lưu ý đến đúng giờ sơ tuyển và mang theo………………………………….

Trân trọng!

Nơi nhận:-Phòng HCNS(để biết và thực hiện);

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com