Thông báo lịch làm bổ sung, ca đêm

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo lịch làm bổ sung, ca đêm


TÊN CÔNG TY ………………

 

…………………………………..

————————-

Số: ……../TB -…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO LỊCH LÀM BỔ SUNG, TĂNG CA, CA ĐÊM

Về lịch làm việc bổ sung, lịch làm việc ca đêm

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;

Căn cứ Thỏa ước lao động tập thể năm 20… – 20… của công ty;

Căn cứ Nội quy lao động

Công ty ………………………………….. ra thông báo phổ biến với tập thể công nhân viên trong công ty về lịch làm việc bổ sung và lịch làm việc ca đêm như sau:

Lịch làm việc bổ sung

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chế độ lương: ………………………………………………………………………………………………………………

Lịch làm việc ca đêm

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chế độ lương: ………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký lịch làm việc bổ sung và lịch làm việc ca đêm

Công nhân, nhân viên có nhu cầu làm bổ sung, làm ca đêm xin mời đăng ký tại Phòng/Ban ……………………………… trước ngày … tháng … năm 20…

Lịch làm việc trên có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 20… đến hết ngày … tháng … năm 20…./.

Nơi nhận:

–          …

–          Lưu VT, …

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com