Văn bản Kế hoạch kiểm tra nội bộ

Kế hoạch kiểm tra nội bộ là việc của các chủ thể có trách nhiệm kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức tiến hành xây dựng kế hoạch, lập chi tiết nội dung trước khi tiến hành kiểm tra tới các đối tượng kiểm tra nhằm mục đích nhất định hoặc được cấp trên yêu cầu. Dưới đây là văn bản kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch kiểm tra nội bộ


CÔNG TY…………

BAN KIỂM TRA

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày…tháng…..năm…….

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

Căn cứ theo Thông báo số:…/…-….. của Công ty……. Về việc kiểm tra kế hoạch hoạt động của tất cả các Phòng, Ban trong Công ty lần thứ …. trong năm ……;

Căn cứ……………………………………………………………………………………;

Thành phần kiểm tra gồm:

1.Ban kiểm tra:

– Ông/Bà:………………………………. Chức vụ:………………

– Ông/Bà:………………………………. Chức vụ:………………

– Ông/Bà:………………………………. Chức vụ:………………

2.Đối tượng kiểm tra:

– Phòng………………… do Ông/Bà:……………Quản lý với vị trí: Trưởng Phòng

– Phòng………………… do Ông/Bà:……………Quản lý với vị trí: Trưởng Phòng

Thời gian giám sát bắt đầu từ….h, ngày…./…/…. Tại:……………………………..

Ban kiểm tra công ty tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ Công ty…. Gồm các nội dung sau:

a.Kiểm tra tình hình động của các Phòng, Ban Công ty

……………………………………………………………………………………..

b.Kiểm tra việc quản lý và điều hành nhân sự đối với các Trưởng phòng, ban

……………………………………………………………………………………..

c.Kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành nội quy, quy định cảu toàn nhân viên

……………………………………………………………………………………..

d.Kiểm tra kết quả thực hiện công việc.

……………………………………………………………………………………..

3.Nội dung khác ( Nếu có)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Kế hoạch kiểm tra sẽ được thông báo đến toàn bộ thành phần kiểm tra và  Bộ phận phòng, ban trong công ty….. Ban kiểm tra và Bộ phận Công ty có trách nhiệm chuẩn bị, sắp xếp để buổi kiểm tra được thực hiện tốt nhất.

Kế hoạch kiểm tra sẽ được thay cho giấy mời./.

                                                                                       TRƯỞNG BAN KIỂM TRA

                                                                           ( Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com