Văn bản giải quyết sự cố trong tổ chức sự kiện

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết sự cố trong tổ chức sự kiện


CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 

BỘ PHẬN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc giải quyết sự cố trong sự kiện …

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Kính gửi: – Giám đốc công ty tổ chức sự kiện …;

– Quản lý bộ phận … .

Vào ngày … tháng … năm … bộ phận công ty tổ chức sự kiện … có nhận được phản hồi của khách hàng về việc xảy ra sự cố … trong quá trình diễn ra sự kiện … . Thay mặt công ty, quản lý bộ phận … đã đề ra yêu cầu như sau:

  • Bàn bạc và giải quyết với khách hàng về sự cố …;
  • Khắc phục hậu quả … .

Trên đây là ý kiến của quản lý bộ phận … đề nghị giám đốc công ty phê duyệt và giải quyết nghiêm túc.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191