Văn bản đóng góp đề tài

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp đề tài


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

CÔNG VĂN ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI

Đề nghị đóng góp đề tài nghiên cứu …

Kính gửi: – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

– Phòng nghiên cứu khoa học … .

Nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học ……………………. và căn cứ theo Quyết định số …/QĐ-… về việc mở rộng và đóng góp đề tài nghiên cứu khoa học cấp … .

Phòng Nghiên cứu khoa học có những yêu cầu sau:

Đề nghị đơn vị phối hợp thực hiện tốt công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191