Văn bản đóng góp bồi thường

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp bồi thường


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

BỘ PHẬN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp bồi thường

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP KHOẢN BỒI THƯỜNG

Kính gửi: – Ông (bà )………………………………………………..;

(Công ty/ doanh nghiệp …… ).

Ngày … tháng … năm …. Công ty ………………… đã nhận được hồ sơ yêu cầu đóng góp bồi thường của Ông (bà ) nộp: ………………………………..……………………….

Công ty …………………………………. đã tiến hành xem xét hồ sơ đóng góp bồi thường và nhận thấy hồ sơ của Ông (bà ) ………………………………………. Đã đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Công ty ……………………….. có những đóng góp ý kiến như sau:

  • ……………………….
  • ……………………….

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191