Tờ trình thành lập Hội đồng trường

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Tờ trình thành lập Hội đồng trường


TRƯỜNG THPT….

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

 TỜ TRÌNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

V/v thành lập Hội đồng trường THPT……

Kính gửi: – Phòng giáo dục và đào tạo huyện……

Căn cứ Thông tư số:…./TT-BGDĐT về việc quy định điều lệ, nội quy,quy chế hoạt động chung của các trường cấp THPT;

Căn cứ Thông báo số……..ngày…. tháng…. năm….của phòng giáo dục và đào

tạo huyện…….;

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày…/…/…./ của trường THPT…….

Sau quá trình bàn bạc, thống nhất trường THPT……..trình phòng GD&ĐT huyện…….. về việc thành lập Hội đồng trường THPT…. nhiệm kỳ…. gồm các thành viên sau:

STTHọ và tênChức vụ
1Ông AHiệu trưởng
2Ông BPhó hiệu trưởng
3Bà CPhó hiệu trưởng
………………..

Trên đây là danh sách các thành viên Hôi đồng trường THPT….. nhiệm kỳ…… sau khi bàn bạc, thống nhất ý kiến của ban lãnh đạo cũng như các công, nhân viên chức tại trường trong cuộc họp ngày…/…/….Trường THPT….. trình phòng Giáo dục và đào tạo huyện …. xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT.

TRƯỜNG THPT………….

(Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191