Tờ trình quy hoạch cán bộ

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Tờ trình quy hoạch cán bộ


………….

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ

( V/v quy hoạch cán bộ giai đoạn ….- ….)

Kính gửi : Ban  Thường vụ Đảng ủy ……

Căn cứ Hướng dẫn …../…. Của ….. về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ ….-…. Tập thể lãnh đạo của ….. đã tổ chức quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn , phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị , cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ , chức năng , nhiệm vụ  và điều kiện cụ thể của đơn vị .

Căn cứ vào kết quả số phiếu tại các bước theo quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ , tập thể lãnh đạo của ….. trình quy hoạch cán bộ như sau :

I. Quy hoạch Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ ….-….

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1   
2   

II. Quy hoạch Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ ….-….

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1   
2   

III. Quy hoạch Bí thư chi bộ nhiệm kỳ ….-….

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1   
2   

IV. Quy hoạch Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ ….-….

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1   
2   

Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy …… xem xét , quyết định .

Nơi nhận:                                                                           Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                               (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191