Tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XẾP HẠNG NHÀ THẦU

( V/v Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của Dự án ……….)

Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty ……

Căn cứ :

– Quyết định phê duyệt Dự án số ……

-Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số ……

Sau đây , Bộ phận mời thầu trình Công ty ……. xem xét danh sách xếp hạng nhà thầu của Dự án …… thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm :

 

STTTÊN NHÀ THẦUTÊN GÓI THẦUGIÁ THẦUPHƯƠNG THỨC LỰA CHỌNXẾP HẠNG NHÀ THẦU
1     
2     
3     
4     
5     
……     

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty …… xem xét , phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu .

Nơi nhận:                                                                            Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                                (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191