Tờ trình đề nghị khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm

Xếp hạng post

Tờ trình đề nghị khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.HÀ ĐÔNG
Số:…/…/TTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..  

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐẢNG VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM 2020-2021

Kính gửi: Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

          Căn cứ Hướng dẫn xét khen thưởng của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội số….;

          Căn cứ Công văn hướng dẫn số…. ngày…..của Ban Tổ chức Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng Đảng viên;

          Căn cứ kết quả công tác Đảng và thi đua phong trào trong năm…và kết quả Hội nghị Ban thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông.

          Ban Thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo Q. Hà Đông làm tờ trình đề nghị Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội:

1. Xét, đề nghị tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho ………………………………………. tập thể và ………………… cá nhân(có danh sách kèm theo) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Đảng trong năm     ;

2. Xét, đề nghị tặng Giấy khen của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội cho ………………………………………. tập thể và ………………… cá nhân(có danh sách kèm theo) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Đảng trong năm    

          Rất mong sự quan tâm, ủng hộ của Ban thường vụ Đảng bộ Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội để động viên công tác Đảng của các cán bộ Đảng viên.

Nơi nhận:
– Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
– Lưu VP
TM CHI BỘ PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG BÍ THƯ
(Kí tên, đóng dấu)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com