Tờ khai xin cấp visa

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ khai xin cấp visa

Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

TỜ KHAI XIN CẤP VISA

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,

sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

 1. Họ và tên (chữ in hoa).………………………………………………………………………………………….
 2. Nam Nữ 
 1. Sinh ngày………….tháng…………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..…………………………
 2. Giấy CMND/thẻ CCCD số  (2) Ngày cấp…./…./…….. Nơi cấp………….
 3. Dân tộc………………………….6. Tôn giáo. ……………………………..7. Số điện thoại……………….
 4. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu). ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú)……………………………………………………………………………..
 2. Nghề nghiệp ………………………………….11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………….
 3. Cha: họ và tên ……………………………………………………………………………………………………..

sinh ngày ………../………/…….

      Mẹ: họ và tên ………………………………………………………………………………………………………

sinh ngày………../…………/………………..

      Vợ /chồng: họ và tên…………………………………………………………………………………………….

sinh ngày………../…………/………………..

 1. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số…………………………………………………………

cấp ngày…………/…………/………………..

 1. Nội dung đề nghị(3)…………………………………………………………………………………….
 2. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):…………… ……………..

Họ và tên (chữ in hoa).. ………………………………………………………….Nam    Nữ 

Ảnh

 

mới chụp,

mặt nhìn thẳng,

đầu để trần,

phông nền trắng

cỡ 3×4 cm

(1)

Sinh ngày…….tháng…….năm………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..……………………………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Làm tại…….ngày…… tháng….. năm…….

Xác nhận của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn(4)                                                        Người đề nghị    

hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác                           

      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191