Thủ tục làm giấy phép kinh doanh cây giống

5/5 - (2 bình chọn)

Luật sư tư vấn:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật đầu tư 2014 sửa đổi năm 2016;
  • Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 về giống cây trồng;
  • Quyết định số 89/2005/QĐ-BNNPTNT Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng .

Theo như Phụ lục số 04 Luật đầu tư 2014 sửa đổi năm 2016,thì kinh doanh giống cây trồng thuộc nghành nghề kinh doanh có điều kiện.Do đó, bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh.

Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cấy trồng chính:

Điều 36. Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng;

b) Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông

nghiệp, ngành Thuỷ sản và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống; bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thuỷ sản;

c) Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng cấp giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành;

d) Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ thực vật.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng; b) Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống;

c) Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng;

d) Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh.

3. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính mà không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh thì không phải thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thuỷ sản.

Khi đáp ứng các điều kiện trên,công ty thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh cây trồng theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 89/2005/QĐ-BNNPTNT như sau:

1. Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp (kể cả đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 của Pháp lệnh giống cây trồng làm đơn theo mẫu biểu số 09 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập tổ thẩm định với ít nhất 3 thành viên là cán bộ kỹ thuật để tiến hành xác minh các điều kiện cần thiết theo quy định cho sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của chủ đơn.

3. Biên bản thẩm định được trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn ra quyết định cấp hay không cấp giấy chứng nhận cho chủ đơn và lý do bác đơn.

4. Giấy chứng nhận được cấp theo mẫu biểu số 10 cho chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Giấy chứng nhận này được chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp dùng trong hồ sơ xin cấp đăng ký kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp. Đồng thời, giấy chứng nhận còn được chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp dùng trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Cần phải chuẩn bị thành phần hồ sơ:

_ 01 bản chính của quyết định trong việc quy hoạch đối với vị trí của khu vực để kinh doanh, sản xuất về giống cây trồng.

_ Đơn xin được cấp giấy phép kinh doanh giống cây trồng.

_ Báo cáo về vị trí, diện tích, địa điểm ở trên bản đồ, bản sơ đồ về khu vực kinh doanh, sản xuất về giống cây trồng.

_ Giấy tờ ĐK kinh doanh, nội dung trong đó có thông tin về mặt hàng kinh doanh giống cây trồng.

_ Bản báo cáo về danh sách của các nhân viên lao động, kỹ thuật kinh doanh, sản xuất về giống cây trồng ở đơn vị.

_ Báo cáo về số liệu thống kê của danh mục đối với kỹ thuật, cơ sở vật chất để phục vụ kinh doanh, sản xuất giống cây trồng.

Chuẩn bị gồm 03 bộ hồ sơ, trong đó có 02 bộ sao y và 01 bộ hồ sơ gốc.

Tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn của thành phố, tỉnh mà nơi doanh nghiệp đặt làm trụ sở.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com