Thư tố giác

Xếp hạng post
Thư tố giác

Thư tố giác có phải ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ như đơn tố cáo hay không? Xin trân trọng cảm ơn!

Gửi bởi: Trần Trung Chiến

Trả lời có tính chất tham khảo

Chào bạn

Về vấn đề tố giác cũng như thư tố giác có rất ít văn bản pháp luật quy định cụ thể. Tại khoản 2 Điều 3 Luật Tố cáo năm 2011 có quy định: Việc tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, Điều 100 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định về căn cứ khởi tố vụ án hình sự, trong đó tại khoản 1 có ghi nhận tố giác của công dân được coi là 1 trong 5 cơ sở để xác định dấu hiệu của tội phạm làm căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

+ Điều 101 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 có quy định về Tố giác và tin báo về tội phạm như sau:

Công dân có thể tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc với các cơ quan khác, tổ chức. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác.

+ Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 có quy định về nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân, cơ quan, tổ chức và kiến nghị khởi tố do cơ quan nhà nước chuyển đến. Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kèm theo các tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

2. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

3. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo cho cơ quan, tổ chức đã báo tin hoặc người đã tố giác tội phạm biết.

Cơ quan điều tra phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người đã tố giác tội phạm.

4. Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan điều tra đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Như vậy, căn cứ vào những quy định trên thì có thể khẳng định thư tố giác cũng phải ghi đầy đủ họ tên.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 19/2003/QH11 Tố tụng hình sự

Luật 03/2011/QH13 Tố cáo

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý Viện Khoa học pháp lý

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com