Thông báo yêu cầu trả nợ

5/5 - (1 bình chọn)

Thông báo yêu cầu trả nợ là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng trong trường hợp muốn thông báo cho đối tượng đang nợ cá nhân, tổ chức đó về việc trả nợ, cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo yêu cầu trả nợ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
thông báo
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/TB-…..….., ngày … tháng … năm …..

THÔNG BÁO YÊU CẦU TRẢ NỢ

(Về việc: Yêu cầu trả nợ) 

Kính gửi: (Tên cá nhân, tổ chức trả nợ) 

…………………………………… (Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo yêu cầu các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách sau đây thực hiện trả nợ:

SttTên cá nhân, tổ chứcThông tinSố nợ phải trảThời hạn phải trả nợGhi chú
1     
2     
     

…………………………….(Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo cho các cá nhân, tổ chức trong danh sách được biết. Yêu cầu các cá nhân thực hiện việc trả nợ đúng hạn./.

Nơi nhận:

 

– Như trên(để biết và t/h);

– Ban lãnh đạo(để báo cáo);

– Các đơn vị(để phối hợp t/h);

Lưu VT,VP, TCKT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191