Thông báo xử lý kỷ luật

5/5 - (1 bình chọn)

Thông báo xử lý kỷ luật là văn bản của cơ quan, tổ chức sử dụng trong trường hợp muốn thông báo cho đối tượng bị kỷ luật được biết về những nội dung, thông tin liên quan đến việc kỷ luật đối tượng đó, cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo xử lý kỷ luật

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
thông báo
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/TB-…..

….., ngày … tháng … năm …..

THÔNG BÁO XỬ LÝ KỶ LUẬT

(Về việc: Xử lý kỷ luật)

Căn cứ Biên bản số…./BB-… Biên bản vi phạm……………………………;

Căn cứ Quyết định số…/QĐ-… Về việc xử lý kỷ luật …………………………;

Căn cứ…………

……………………………………(Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có tên trong danh sách sau đây:

SttHọ và tênNội dung vi phạmHình thức kỷ luậtGhi chú
1    
2    
    

Công ty thông báo để toàn bộ cá nhân có tên trong danh sách trên được biết để chấp hành nghiêm chỉnh hình thức xử lý kỷ luật./.

Nơi nhận:

 

– Phòng HCNS(để biết và t/h);

– Cổng TTĐT(để đưa tin);

– Ban lãnh đạo(để báo cáo);

– Các đơn vị(để phối hợp t/h);

Lưu VP, HCNS

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191