Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử


CÔNG TY CỔ PHẦN

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

V/v phát hành hóa đơn điện tử năm 2019

Kính gửi: Chi cục Thuế quận…………

  1. Tên công ty: Công ty cổ phần……………………………………………………………………
  2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………..
  3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………
  4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….
  5. Các loại hóa đơn phát hành:
STTTên loại

 

hóa đơn

Mẫu sốKý hiệuSố lượngTừ sốĐến sốNgày bắt đầu sử dụngDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmHợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
TênMSTSốNgày
            
            
            
  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………..

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………….

Trên đây là toàn bộ thông tin phát hành hóa đơn của Công ty cổ phần thông báo đến Cơ quan Thuế quận….. xem xét, xác nhận.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191