Thông báo liên hoan tất niên

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Thông báo liên hoan tất niên


CÔNG TY CỔ PHẦN

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO LIÊN HOAN TẤT NIÊN

V/v liên hoan tất niên Công ty

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty Cổ phần

– Toàn bộ công, nhân viên công ty Cổ phần

Theo kế hoạch của buổi họp thường niên của Công ty có đề xuất về chương trình liên hoan tất niên của Công ty Cổ phần…. Thay mặt công ty, thông báo về nội dung tất nhiên như sau:

Thời gian và địa điểm:

Thời gian sẽ tổ chức vào…h/…./…../…………………………………

Địa điểm số:…. Đường….. phường…………………………………..

Số lượng tham gia:

Mỗi phòng ban sẽ có trách nhiệm đăng ký số lượng nhân viên tham gia buổi tất niên và báo cáo lại trước ngày…/…/…

Nội dung diễn ra:

Công ty sẽ tổ chức ăn tiệc và có các chương trình ca nhạc với sự tham gia của các vị khách mời nổi tiếng như:………………………………………..

Trên đây là toàn bộ nội dung dự kiến của buổi tất niên công ty Cổ phần….thông báo đến toàn bộ các phòng ban và toàn bộ nhân viên có sự chuẩn bị và chấp hành thực hiện.

Nơi nhận:

– Lưu VT

TM. CÔNG TY

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191