Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết dịnh các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.

_Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, vì:

+Quốc hội do cử tri cả nước trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín; nhận quyền lực trực tiếp từ nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

+Đại biểu Quốc hội đại diện cho các tầng lớp trong xã hội, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

+Tính đại diện của Đại biểu Quốc hội có sự thay đổi từ năm 2001 đến nay, đại biểu chuyên trách ( ngày càng tăng) và đại biểu kiêm nhiệm.

_Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam:

+Xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ.

+Thể hiện ở chỗ chỉ có Quốc hội mới có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngoại; thành lập ra bộ máy nhà nước; quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các cơ quan nhà nước; giám sát tối cao đối với việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các quyết định của Quốc hội có phạm vi hiệu lực trên toàn quốc; các văn bản luật không được trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com