Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giới thiệu spa


CÔNG TY …

 

BỘ PHẬN …

————– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/…

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20….

VĂN BẢN GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SPA

Kính gửi: – Ông (bà )……………………../ công ty ………………………..;

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Spa ………………………………………………………………………………………….

Hoạt động từ ngày … tháng … năm 20…

Được đề cử công việc: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Ông (bà )…………………………….. tạo điều kiện để dịch vụ kinh doanh Spa ………………………ở trên có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com