Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp xây cầu


CÔNG TY TNHH ABC

 

Số: 12/2019/CV-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 18 tháng 09 năm 2019

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY CẦU

Kính gửi: Toàn thể cán bộ công nhân viên chức Công ty TNHH ABC

Nhằm tạo điều kiện phục vụ đời sống sinh hoạt, đi lại thuận tiện, giảm thiểu rủi ro, tai nạn cho người dân quê nghèo tại trên địa bàn tỉnh, Ban lãnh đạo công ty kêu gọi toàn thể công nhân viên chức trong công ty đóng góp ủng hộ người dân xây cầu.

  • Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2019
  • Hình thức: bằng tiền mặt bỏ vào thùng quyên góp đặt tại sảnh văn phòng công ty.

Rất mong nhận được sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người để chương trình có thể hỗ trợ nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

–          Như trên;

–         Lưu VT.

CÔNG TY TNHH ABC

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp xây dựng nhà thờ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 18 tháng 09 năm 2019

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN HỮU

Kính gửi: Toàn thể con cháu nội, ngoại họ Nguyễn Hữu

Dòng họ Nguyễn Hữu được hình thành từ bao đời và tồn tại qua nhiều thế hệ con cháu. Vào năm 1990, với tấm lòng tri ân tới các thế hệ cha ông, tổ tộc, dòng họ ta đã xây dựng được nhà thờ họ Nguyễn Hữu. Tuy nhiên, do tác động của thời gian, đến nay, nhà thờ họ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tường vách vỡ lở, gỗ mọt hỏng. Do vậy, Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Hữu kêu gọi con cháu nội ngoại hướng về tổ tiên, cùng tham gia đóng góp và tiến cúng vào khoản kinh phí tùy khả năng của mình cho việc xây dựng lại nhà thờ.

Các khoản đóng góp, tiến cúng vui lòng gửi về địa chỉ sau:

Ông: Nguyễn Hữu Lộc

Tài khoản: 82762468138 Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam – chi nhánh Văn Yên

Hội đồng gia tộc chân thành ghi nhận tấm lòng vàng công đức của các con cháu dòng họ Nguyễn Hữu để xây dựng lại nhà thờ to đẹp, khang trang.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG GIA TỘC

 

NGUYỄN HỮU LỘC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp bồi thường


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

BỘ PHẬN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp bồi thường

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP KHOẢN BỒI THƯỜNG

Kính gửi: – Ông (bà )………………………………………………..;

(Công ty/ doanh nghiệp …… ).

Ngày … tháng … năm …. Công ty ………………… đã nhận được hồ sơ yêu cầu đóng góp bồi thường của Ông (bà ) nộp: ………………………………..……………………….

Công ty …………………………………. đã tiến hành xem xét hồ sơ đóng góp bồi thường và nhận thấy hồ sơ của Ông (bà ) ………………………………………. Đã đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Công ty ……………………….. có những đóng góp ý kiến như sau:

  • ……………………….
  • ……………………….

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp ý tưởng sáng tạo


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp ý tưởng sáng tạo đối với …

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG

Kính gửi: Bộ phận Công ty/ doanh nghiệp………………………………………………..;

Giám đốc Công ty …………………. ra Thông báo số …/TB ngày … tháng … năm … về việc đóng góp ý tưởng sáng tạo đối với …………………………………. để …………………………….. có hiệu quả.

Phòng ban ……………………………….. đề nghị các …………………………. trực thuộc bộ phận cùng đóng góp ý tưởng sáng tạo đối với ………………………………… trước … giờ …. Phút ngày … tháng … năm … .

Phòng ban ……………….. sẽ tổng hợp và gửi ý tưởng của bộ phận …………….. tới Giám đốc Công ty ……. Theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các ……………. của phòng ban …………………….. phối hợp thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp đề tài


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

CÔNG VĂN ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI

Đề nghị đóng góp đề tài nghiên cứu …

Kính gửi: – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

– Phòng nghiên cứu khoa học … .

Nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học ……………………. và căn cứ theo Quyết định số …/QĐ-… về việc mở rộng và đóng góp đề tài nghiên cứu khoa học cấp … .

Phòng Nghiên cứu khoa học có những yêu cầu sau:

Đề nghị đơn vị phối hợp thực hiện tốt công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp ý kiến với công ty


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo …

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỚI CÔNG TY

Kính gửi: Bộ phận Công ty/ doanh nghiệp………………………………………………..;

Giám đốc Công ty …………………. ra Thông báo số …/TB ngày … tháng … năm … về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo …………………………………. để dự thảo  …………………………….. có hiệu quả và mang tính chính xác.

Phòng ban ……………………………….. đề nghị các ……………… trực thuộc bộ phận cùng đóng góp ý kiến dự thảo ………………………………… trước … giờ …. Phút ngày … tháng … năm … .

Phòng ban ……………….. sẽ tổng hợp và gửi ý kiến của bộ phận …………….. tới Giám đốc Công ty ……. Theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các ……………. của phòng ban …………………….. phối hợp thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp xây dựng nhà thờ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 18 tháng 09 năm 2019

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN HỮU

Kính gửi: Toàn thể con cháu nội, ngoại họ Nguyễn Hữu

Dòng họ Nguyễn Hữu được hình thành từ bao đời và tồn tại qua nhiều thế hệ con cháu. Vào năm 1990, với tấm lòng tri ân tới các thế hệ cha ông, tổ tộc, dòng họ ta đã xây dựng được nhà thờ họ Nguyễn Hữu. Tuy nhiên, do tác động của thời gian, đến nay, nhà thờ họ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tường vách vỡ lở, gỗ mọt hỏng. Do vậy, Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Hữu kêu gọi con cháu nội ngoại hướng về tổ tiên, cùng tham gia đóng góp và tiến cúng vào khoản kinh phí tùy khả năng của mình cho việc xây dựng lại nhà thờ.

Các khoản đóng góp, tiến cúng vui lòng gửi về địa chỉ sau:

Ông: Nguyễn Hữu Lộc

Tài khoản: 82762468138 Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam – chi nhánh Văn Yên

Hội đồng gia tộc chân thành ghi nhận tấm lòng vàng công đức của các con cháu dòng họ Nguyễn Hữu để xây dựng lại nhà thờ to đẹp, khang trang.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG GIA TỘC

 

NGUYỄN HỮU LỘC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp xây cầu


CÔNG TY TNHH ABC

 

Số: 12/2019/CV-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 18 tháng 09 năm 2019

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY CẦU

Kính gửi: Toàn thể cán bộ công nhân viên chức Công ty TNHH ABC

Nhằm tạo điều kiện phục vụ đời sống sinh hoạt, đi lại thuận tiện, giảm thiểu rủi ro, tai nạn cho người dân quê nghèo tại trên địa bàn tỉnh, Ban lãnh đạo công ty kêu gọi toàn thể công nhân viên chức trong công ty đóng góp ủng hộ người dân xây cầu.

  • Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2019
  • Hình thức: bằng tiền mặt bỏ vào thùng quyên góp đặt tại sảnh văn phòng công ty.

Rất mong nhận được sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người để chương trình có thể hỗ trợ nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

–          Như trên;

–         Lưu VT.

CÔNG TY TNHH ABC

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp bồi thường


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

BỘ PHẬN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp bồi thường

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP KHOẢN BỒI THƯỜNG

Kính gửi: – Ông (bà )………………………………………………..;

(Công ty/ doanh nghiệp …… ).

Ngày … tháng … năm …. Công ty ………………… đã nhận được hồ sơ yêu cầu đóng góp bồi thường của Ông (bà ) nộp: ………………………………..……………………….

Công ty …………………………………. đã tiến hành xem xét hồ sơ đóng góp bồi thường và nhận thấy hồ sơ của Ông (bà ) ………………………………………. Đã đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Công ty ……………………….. có những đóng góp ý kiến như sau:

  • ……………………….
  • ……………………….

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp đề tài


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

CÔNG VĂN ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI

Đề nghị đóng góp đề tài nghiên cứu …

Kính gửi: – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

– Phòng nghiên cứu khoa học … .

Nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học ……………………. và căn cứ theo Quyết định số …/QĐ-… về việc mở rộng và đóng góp đề tài nghiên cứu khoa học cấp … .

Phòng Nghiên cứu khoa học có những yêu cầu sau:

Đề nghị đơn vị phối hợp thực hiện tốt công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp ý kiến với công ty


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo …

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỚI CÔNG TY

Kính gửi: Bộ phận Công ty/ doanh nghiệp………………………………………………..;

Giám đốc Công ty …………………. ra Thông báo số …/TB ngày … tháng … năm … về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo …………………………………. để dự thảo  …………………………….. có hiệu quả và mang tính chính xác.

Phòng ban ……………………………….. đề nghị các ……………… trực thuộc bộ phận cùng đóng góp ý kiến dự thảo ………………………………… trước … giờ …. Phút ngày … tháng … năm … .

Phòng ban ……………….. sẽ tổng hợp và gửi ý kiến của bộ phận …………….. tới Giám đốc Công ty ……. Theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các ……………. của phòng ban …………………….. phối hợp thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp ý tưởng sáng tạo


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp ý tưởng sáng tạo đối với …

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG

Kính gửi: Bộ phận Công ty/ doanh nghiệp………………………………………………..;

Giám đốc Công ty …………………. ra Thông báo số …/TB ngày … tháng … năm … về việc đóng góp ý tưởng sáng tạo đối với …………………………………. để …………………………….. có hiệu quả.

Phòng ban ……………………………….. đề nghị các …………………………. trực thuộc bộ phận cùng đóng góp ý tưởng sáng tạo đối với ………………………………… trước … giờ …. Phút ngày … tháng … năm … .

Phòng ban ……………….. sẽ tổng hợp và gửi ý tưởng của bộ phận …………….. tới Giám đốc Công ty ……. Theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các ……………. của phòng ban …………………….. phối hợp thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com